اگر اشتباهی رخ دهد الکتروموتور به درستی کار نخواهد کرد. اگر سیم پیچی یك طبقه سه فازه باشد در این صورت مجموع گروه كلافهای لازم برای سه فاز 1.5 برابر تعداد قطبها خواهد بود. عمدتا در آموزش سیم پیچی انواع موتورهای تک فاز با خازن راه انداز، از خازن های الکترولیتی استفاده میشود که اغلب دارای ظرفیت زیادی می باشند تا در شروع راه اندازی، خازن راه انداز اختلاف فاز لازم را برای گردش موتور ایجاد کند. تعداد شیارهای سیم پیچ اصلی برابر با و تعداد شیارهای راه انداز برابر با می باشد. در مورد فاز T نیز كه شروع آن از شیار 9 می باشد می توان شیارهای مربوط به آنرا به ترتیب (10-9)، (16-15)، (22-21) و (4-3) نوشت. مقوله آموزش سیم پیچی موتور های سه فاز بیشتر در مراکز صنعتی مورد اهمیت قرار میگیرد و عموما کمتر پیش می آید که در چنین مراکزی از موتورهای تک فاز استفاده شود. میزان خرابی موتورهای با خازن دائم کار نسبت به موتورهای با خازن راه انداز بسیار کمتر می باشد. از سوی دیگر هر چقدر که مقاومت اهمی سیم پیچ راه انداز در سیم پیچی موتورهای تک فاز خازن دار زیاد باشد، گشتاور راه اندازی نیز بیشتر خواهد بود.

طریقه سیم پیچی موتور کولر

روش دیگر سیم پیچی تکفاز به این صورت است که از حلقه های اتصال کوتاه به عنوان سیم پیج در شیارهایی که روی قطب ها منظور میشود، استفاده میشود. در عمل قطر سیم استارت در محدوده 40 الی 60 درصد قطر سیم پیچی اصلی انتخاب میشود. یک نیروگاه در سد ایمن بندر پنسیلوانیا تولید برق را برای خدمات عمومی و هم برای راه آهن امتراک فراهم می کند. این مسئله در لحظه استارت که روتور مغناطیسی نیست شار (خطوط میدان الکتریکی که از سطح عمود بر مسیر عبور می کنند را شار الکتریکی گویند) زیادی را برای مغناطیس شدن به خود جذب می کند و باعث بالا رفتن جریان موتور الکتریکی می شود در نتیجه در لحظه استارت جریان زیادی را از شبکه می گیرد و باعث کاهش گشتاور شروع می شود برای رفع این مشکل الکتروموتورهای روتور سیم پیچی شده طراحی و ساخته شدند که این عیب را تا حد زیادی مرتفع گردید.

در صورتی که ولتاژی معادل 1 ولت به دوسر مقاومتی اعمال شود و جریان 1 آمپر از آن عبور کند مقدار مقاومت 1 اهم است. در غیر اینصورت، موتور تک فاز بیش از اندازه داغ شده و در نهایت خواهد سوخت. سیم پیچی زنجیری یا با گام مساوی به نوعی سیم پیچی گفته می شود كه در آن تمام كلافهای یك گروه كلاف در نتیجه تمام كلافهایی كه در داخل شیار های استاتور جای می گیرند به یك اندازه باشند برای پیچیدن این كلافها از یك قالب (یا قالبهای یك اندازه) استفاده می شود. وقتی بار به ژنراتور متصل شود ، ولتاژ خروجی به اندازه IR کاهش می یابد. الف - با استفاده از پلاك موتور قدرت خروجی p (توان نامی) و راندمان و ضریب توان Cos آنرا یادداشت نموده و خواهیم داشت. بنابراین ، 4 سیکل AC(سینوسی کامل) خروجی در یک چرخش توسط ژنراتور تولید میشود. در نهایت به بخش بالشتک آرمیچر میرسیم که آهنربایی را در دل خود جای داده و در میان یک پوشش عایق مانند قرار گرفته است. 

سیم پیچی موتور

تعداد شیارهایی از سطح استاتور که توسط یک قطب پوشانده میشود دوره آموزش سیم پیچی  را گام قطبی می نامند و برای آموزش سیم پیچی موتورهای سه فاز و تک فاز از رابطه زير قابل محاسبه است. به طور کلی سیم پیچی موتورهای سه فاز به یکی از روش های گام کامل و گام کسری انجام میشود. موضوعی که در اصطلاح «باز بودن مدار آرمیچر» نامیده میشود. این فیدبک مثبت ، در بسیاری از کاربردها نامطلوب است. می توانید از مراحل بازکردن الکتروموتور فیلم برداری کنید تا هنگام بستن قطعات آن ها را دقیقا سرجای خودنصب کنید. دراین محتوای آموزشی قصد داریم تا اصول و قواعد مربوط به آموزش سیم پیچی موتورهای تک فاز و موتورهای سه فاز را معرفی و تشریح نماییم. موضوع های ارائه شده در این کتاب، در سه قسمت تنظیم شده اند قسمت اول به دیاگرام های سیم بندی اختصاص دارد و در آن نقشه های سیم پیچی را در قالب دیاگرام گسترده و مدور، تشریح کرده ایم. با كوتاه نمودن گام در سیم پیچی و طبقه دو بازوی قرار گرفته و پاره ای از شیارها مربوط به دو فاز مختلف بوده و بنابراین بازوهای واقع در هر شیار بایستی بخوبی از یكدیگر عایق شوند.